Denne svarportal skal bruges af børn i dagtilbud og elever fra 0.-3.-klassetrin

Her bliver spørgsmål og svaralternativer understøttet med lyd samtidig med, der vises enkle illustrationer.

Skriv ind din adgangskode:

eller